BIALNET Sp. z o.o. 15-034 Białystok, ul. Dobra 12 | NIP: 9662086614 REGON: 200732211 KRS: 0000435746 Kapitał zakładowy: 750 000,00 zł